Financiële markten in mineur, maar alternatieve beleggingen bieden kansen

Financiële markten in mineur
De financiële markten leiden onder de economische recessie en de onzekerheid in de Eurozone. Door de mondiale bezuinigingen zal dit beeld voorlopig nog niet veranderen.

Aandelenmarkten
De aandelenmarkten zullen de komende periode zeer volatiel blijven. Beleggers wachten op meerdere bevestigingen van een aantrekkende economie vooraleer zij weer massaal de markt in gaan. Met de bezuinigingen in het vooruitzicht, zal dit voorlopig nog niet aan de orde zijn.

Obligatiemarkten
De rente zal in de nabije toekomst nog niet aantrekken. De ECB zal de rente laag houden om de economie te stimuleren. Dat betekent dat de rentemarkt de komende periode weinig rendement op zal leveren. Zodra de rente gaat stijgen zullen de obligatieportefeuilles in waarde afnemen.

Alternatieve beleggingen bieden kansen
Als gevolg van de economische recessie zijn er momenteel distressed assets aan te kopen. Eigenaren van o.a. schepen en vastgoed kunnen niet langer aan de verplichtingen jegens de bank voldoen. Zij moeten hun bezit gedwongen verkopen. Kopers kunnen tegen scherpe prijzen inkopen, hetgeen de basis vormt voor een aantrekkelijke belegging. Indien de koper ook huurders dan wel een bevrachter langjarig weet te contracteren, kan de exploitatie een substantieel direct rendement bieden.

Doordat de assets tegen lage prijzen zijn ingekocht, kunnen deze in een herstelde markt tegen minimaal de aankoopprijs worden verkocht. Hierdoor kan de belegger een zeer aantrekkelijk totaalrendement realiseren.

In dit kader initieren wij binnenkort het Shipping Opportunity Fund I. Deze reder is gespecialiseerd in het aankopen van schepen welke worden aangekocht van rederijen die in financiële problemen verkeren. De schepen worden gereviseerd en geclassificeerd, waarna een langjarig chartercontract wordt afgesloten. Zodoende kunnen de schepen zeer rendabel worden ingezet. De ervaring leert dat de latere verkoopprijs minstens de aankoopprijs evenaart. 

 Vrijstellingen AFM

Matanzas Private Placements initieert investeringen in vooral de shipping industrie en de leisure markt. In beide niche markten heeft Matanzas veel ervaring en kennis van zaken opgedaan. Door zelf eveneens deel te nemen in de investeringen, lopen de belangen parallel aan die van de investeerders. Daarnaast zijn de fee inkomsten voor een substantieel deel afhankelijk van het door de investeerders gerealiseerde rendement. Er wordt een zogenaamde performance fee gehanteerd. Dit maakt de positionering van Matanzas uniek in de markt. Meer over Matanzas » 

Scheepvaart Leisure

Wij initieren binenkort het Shipping Opportunity Fund I. Het betreft een fiscaalvriendelijke belegging.

Het gemiddeld geprognosticeerd direct rendement bedraagt > 10%  per jaar, excl. verkooprendement en besparing 1,2% VRH in Box 3. 

Mv Acer

Het schip wordt verkocht zodra de markt is hersteld. De beoogde looptijd is drie tot vijf jaar.

 

 Matanzas is betrokken bij de  ontwikkeling van Le Rocchine Premium Resort in Toscane, Italië.

Kopers van villa`s ontvangen 5% gegrandeerde huur gedurende vijf jaar, bij een beperkt eigen gebruik van de villa.

Villa Le Rocchine Premium Resort

Geïnteresseerd? Vraag de brochure aan.

 

 

 Contact
Rembrandtlaan 4
3723 BJ  Bilthoven

Postbus 115
3720 AC  Bilthoven

Tel.: +31 30 225 18 18
Fax: +31 30 225 40 60
Mob.: +31 6 41 33 56 05
E-mail: info@matanzas.eu

 

~ weten waarin u investeert ~